Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 31 oktober van het lopend verenigingsjaar.
Het rekeningnummer van de vereniging is: NL52INGB0002280524 t.n.v. Run2gether te Ede. Leden van Run2gether krijgen bij diverse hardloopzaken een aantrekkelijke korting op hardloop benodigdheden.

Contributie
De contributie bedraagt € 60,00 euro per lid, per jaar en wordt vooraf voor het hele jaar geïnd. Nieuwe leden die zich vanaf juni aanmelden betalen de helft van jaarcontributie.

Inschrijven?
Download een van de inschrijfformulieren. Vul deze in en mail deze naar het secretariaat. Inleveren op de training is natuurlijk ook goed.

Inschrijven met een Word document.
Inschrijven met een PDF document.